ABOUT US

MISSIE/VISIE

In onze vereniging staan het welbevinden van het individu en het creeëren van een positieve groepsdynamiek centraal. Er wordt gestreefd naar een maximale ontwikkeling van ieders sportieve en creatieve talenten en dit met respect voor gelijkwaardigheid van al onze leden.

De urban dancecultuur waar wij bij UPSTREAM voor staan, betekent voor ons meer dan dans alleen. Het draait om het ontwikkelen van een eigen identiteit en stijl, om durven creatief te zijn en te freestylen in de breedste zin van het woord, het leren van en met elkaar en op deze manier grenzen te verleggen en je leefwereld te vergroten.

Breakdance crew

JAARPROGRAMMA

Ons seizoen loopt van september tot het eerste weekend van juni. Tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen zijn er geen lessen.

Jaarlijks organiseren wij een supertof Halloweenevenement (oktober), een Nieuwjaarsdrink (januari) en een seizoensafsluiter (juni) waarbij ouders, familie en sympathisanten telkens de gelegenheid krijgen de vorderingen van onze leden te komen bewonderen en te genieten van het gezellig samenzijn.

Alle leden die dit wensen krijgen de kans regelmatig deel te nemen aan battles/wedstrijden. Info hierover wordt in de loop van het seizoen meegedeeld.

Enkele malen per jaar wordt een verkoop georganiseerd ten voordele van de clubkas. Alle leden wordt gevraagd hier hun steentje toe bij te dragen. De producten die te koop worden aangeboden zijn steeds origineel en kwaliteitsvol.

bestuur

Onze sportvereniging werd opgericht in 2017 en sinds 2020 bestaat het bestuur van Upstream Waasland vzw uit volgend supergemotiveerd team:

mama van Kato (7 jr, clipdance & freestyle) en Jules (11 jr, breakdance & choreo)

papa van Kato (7 jr, clipdance & freestyle) en Jules (11 jr, breakdance & choreo) & partner van Jennifer B.

mama van Juno (15 jr, clipdance) en Mabel (10 jr. clipdance & breakdance)